Huang Shi Xin, Cao Wen Zhi, Zhi Ming Liang, and Zeng Kai Xiang photographed by cskylarc and styled by Yihao & Chang Liu, in exclusive for Fucking Young! Online.

MUA: Yihao
Special Thanks: Zuo Jie
Photography Assistant: Wang Yan Ru & Yan Kai Feng
BRANDS: MX, Ladybro