Yii-FW14-Campaign_fy1

Yii-FW14-Campaign_fy2

Yii-FW14-Campaign_fy3

Yii-FW14-Campaign_fy4

Yii-FW14-Campaign_fy5

Yii-FW14-Campaign_fy6

Yii-FW14-Campaign_fy7

Yii-FW14-Campaign_fy8

Yii-FW14-Campaign_fy9

Yii-FW14-Campaign_fy10

Yii-FW14-Campaign_fy11

Yii unveiled its Fall/Winter 2014 campaign photographed by Zhonglin.

MUA: Nu Tan
Hair: Matao